Sverige är det första landet i världen som har en nära nog riktstäckande screening, enligt Hjärt-Lungfonden. De fyra landsting som ännu inte erbjuder screening är Gotland, Jämtland, Västernorrland och Norrbotten.

Kan vara livshotande

Mellan fyra och sex procent av alla män mellan 65 och 79 år har bråck på kroppspulsådern i buken.

– Det är viktigt att upptäcka bråck på kroppspulsådern i tid. Då finns det goda möjligheter att sätta in behandling om det behövs. Vid planerade operationer brukar resultatet bli bra, även på lång sikt, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Stora bråck kan vara livshotande om de brister, men de flesta som upptäcks vid screening är mindre och behöver inte opereras.

Flera riskfaktorer

– Den som har bråck kan ofta förbättra sitt utgångsläge genom att äta bra och röra på sig. Men mer forskning behövs eftersom vi fortfarande inte vet tillräckligt om varför vissa drabbas av pulsåderbråck och andra inte, säger Staffan Josephson.

Forskning har visat att risken att få bråck på kroppspulsådern i buken ökar för personer som röker, har åderförfettning, höga blodfetter och högt blodtryck. Hög ålder och ärftlighet spelar också in.