Det skriver Stockholms läns landsting samt högskolorna Ersta Sköndal, Sophiahemmet och Röda korset i ett gemensamt brev till regeringen, uppger Dagens Nyheter.

De ber regeringen att förlägga 35 utbildningsplatser för läkare, 200 för sjuksköterskor och 190 för specialistsjuksköterskor till Stockholm.