Under en normal månad vid ortopedkliniken i Umeå utförs upp emot 80 operationer som innebär att patienten måste vårdas innan ingreppet.

Men akut sjuksköterskebrist gör att flera operationer i februari kan komma att ställas in, så att vården av akut sjuka garanteras. Av de 29 sjuksköterskor som finns på avdelningen saknas just nu 7 till följd av ledighet samt planerade- och akuta sjukskrivningar, skriver Västerbottens-Kuriren.

Västerbottens läns landsting har varit restriktiva med att anställa vikarier, vilket kan ha bidragit till problemen på kliniken. Samtidigt finns det ett underskott av sjuksköterskor på arbetsmarknaden, framför allt inom ortopedi och intensivvård.