Anledningen till att organisationerna väljer att gå ut med sitt budskap som en bilaga i en kvällstidning är att "då hamnar den på köksbordet", säger sjuksköterskan Mona Wahlgren som arbetar på Visby lasaretts tobakspreventiva mottagning på Gotland.

– Det är ett sätt för oss att nå ut till allmänheten med vårt budskap. Med en kvällstidning får det stor spridning.

Ta upp frågan om tobak!

Mona Wahlgren tycker att sjuksköterskor ska ta alla chanser som bjuds att ta upp frågan om tobak och därmed också lyfta sjuksköterskans roll i det tobakspreventiva arbetet.

– I vårt arbete har vi chansen att ta upp frågan i varje möte med patienten och att dokumentera att vi har gjort det i journalen, säger hon.

"Solklar roll för sjuksköterskan"

Med stöd av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, som kom förra året, får sjuksköterskor möjlighet att använda sina hälsofrämjande kunskaper.

– Jag tycker att sjuksköterskor ska visa ledning och chefer sitt intresse för att delta i planering och utveckling när det gäller erbjudande till befolkningen om stöd i tobaksavvänjning. Det är en solklar roll för sjuksköterskan, säger Mona Wahlgren.