Att äldreboendet underlåter att registrera till Senior alert innebär att de boende inte har riskbedömts för vare sig undernäring, fallrisk eller trycksår.

Enligt tidningen Norra Skåne låg Attendo Care över de krav kommunen ställde vid upphandlingen, men nu visar kommunens granskning att de inte ens når upp till grundkraven.

Före den 15 februari ska vårdföretaget presentera en åtgärdsplan och senast den sista mars ska åtgärderna vara genomförda.

Attendo har drivit äldreboendet sedan november 2010.