Tingsrätten friade i oktober den överläkare som stod åtalad för vållande till sjukdom. Åklagaren Lotten Loberg överklagade domstolsbeslutet.

– Jag är förstås tacksam över hovrättens beslut, säger hon.

Som dåvarande verksamhetschef på infektionskliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad i februari 2009, då sjuksköterskan insjuknade, var den åtalade överläkaren ansvarig för arbetsmiljön. Trots att tingsrätten skrev i domen att verksamhetschefen inte hade gjort en så systematisk och detaljerad analys av smittorisker som regelverket krävde ansåg rätten att det inte gick att fälla honom.

På flera håll i landet var det vanligt att återanvända munskydd för engångsbruk och domstolen bedömde att även om den åtalade hade följt arbetsmiljölagstiftningens regelverk skulle det inte ha lett till ett förbud mot återanvändning.

Nu ska hovrätten bereda ärendet och försvaret få yttra sig med eventuell ny bevisning innan hovrätten beslutar om datum för förhandling.