Tidigare studier av läkaren Oskar Hansson och hans forskargrupp har visat att man kan se förändringar fem år innan sjukdomen diagnostiseras. Nu har den tiden alltså fördubblats.

Särskilda biomarkörer i ryggmärgsvätskan har undersökts hos närmare 140 personer med lättare minnessvårigheter. Hela 91 procent av personerna som hade en viss kombination av markörer utvecklade Alzheimer inom en tioårsperiod. De som hade minnessvårigheter, men normala värden, hade däremot inte större risk att utveckla sjukdomen än andra friska personer.

Resultaten kan få stor betydelse för utvecklingen av läkemedel.

– Alla tilltänkta läkemedel har hittills visat sig verkningslösa när det gäller att stoppa sjukdomen, och många oroar sig för att läkemedelsföretagen ska ge upp sina försök på området. Men misslyckandena kan bero på att man satt in medlen för sent. När patienten i dag får sin diagnos har skadorna nog redan gått för långt, säger Oskar Hansson.