I en brittisk metastudie analyserades 28 studier. Resultatet visar att en skillnad i systoliskt blodtryck på 10 mm Hg mellan armarna kan vara tecken på hög risk för asymtomatisk perifer kärlsjukdom och att en skillnad på 15 mm Hg kan tyda på en ökad risk för cerebrovaskulär sjukdom.

Forskarna drar slutsatsen att blodtrycket alltid bör mätas i båda armarna.