– Det här ligger helt i linje med vår stadga och våra etiska koder. Vi är sedan flera år faddrar åt en systerorganisation i Palestina och har kämpat för frihet och rättvisa väldigt länge, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Fackliga vänner till Palestina vill att regeringen ska arbeta för att Israels förmånliga handelsavtal med EU och andra förmåner läggs på is tills staten uppfyller avtalets krav på respekt för mänskliga rättigheter. Nätverket vill också att regeringen ska verka för lämpliga sanktioner mot Israel både inom EU och i andra internationella sammanhang tills ockupationen av Palestina avbryts .

Bakom nätverket, som bildades i augusti förra året, står förtroendevalda inom TCO, LO och Saco. Debattartikeln är undertecknad av bland andraVårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, Jonas Wallin, ordförande i Elektrikerförbundet, Per-Olof Sjöö, ordförande i GS-facket och Vårdförbundets förra ordförande Anna-Karin Eklund.