Det var under julhelgen som en pappaledig läkare kallades in med kort varsel till akuten i Linköping. Helt i enlighet med läkaravtalet fick han 18 929 kronor för elva timmars tjänstgöring. Att det var julafton gav 2,5 gånger grundlönen och sedan ytterligare en dubblering eftersom han kallades in med kort varsel.

En sjuksköterska som hade blivit inringd samma dag och fått kvalificerad övertid samt storhelgs-OB och med en grundlön på 25 150 kronor hade fått 5 061 för det passet.

Händelsen ledde till kraftiga reaktioner från vårdpersonal och allmänheten, samt en intensiv debatt om vem som bär ansvaret för de stora skillnaderna.

Hösten 2009 sade landstinget upp de lokala avtal som gav Vårdförbundets medlemmar en reell arbetstidsförkortning. Många tvingades gå upp i arbetstid för att lönen inte skulle sänkas med flera tusen kronor.

I en debattartikel från den 23 december 2011 skriver landstingspolitikerna Marie Morell (M) och Anita Jernberger (FP) att Vårdförbundet höll med om att de lokala avtalen skulle sägas upp och att inga arbetstidsförkortningar skulle återinföras.

– Det är ren och skär lögn. Vårt mål var att hitta hållbara lösningar för alla medlemmar, säger Patrizia Bjerkegren, Vårdförbundets avdelningsordförande i Östergötland.

I en debattartikel, publicerad i Norrköpings tidningar i dag, skriver hon att det är landstingspolitikerna som har det yttersta ansvaret för en säker vård, vilket äventyras av medarbetarnas bristande förutsättningar.

– Landstingspolitikerna antyder att bristerna grundar sig i Vårdförbundets förhandlingsförmåga. Det är både fult och fegt eftersom det i själva verket är politikerna som ansvarar för felvärderingen av vårdens professioner med akademisk utbildning.

Under tisdagen kommer Patrizia Bjerkegren att träffa Marie Morell och Anita Jernberger för att diskutera de anklagelser som riktats mot Vårdförbundet.