Dåliga matvanor och för lite motion har lett till att många i Västernorrland är överviktiga och får livsstilssjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Nu vill landstinget vända trenden med en tioårig satsning för ett hälsosamt liv.

Med Västerbotten som förebild kommer alla 40-, 50- och 60-åringar att erbjudas gratis hälsokontroller på sin vårdcentral. Tanken är att hälsoundersökningarna och hälsosamtalen ska inspirera till bättre levnadsvanor. Andra exempel på satsningar är breddmotion och fysisk aktivitet på recept.

– Målet är att Landstinget Västernorrland, i samarbete med kommunerna, år 2020 ska ha vänt utvecklingen så att västernorrlänningarnas levnadsvanor är livsbejakande istället för livshotande, säger Göran Fahlén, enhetschef för landstingets Folkhälsocentrum.