Antalet anmälningar om diskriminering i arbetslivet minskade med 28 procent under första halvåret 2012 jämfört med året innan. Men inom sjukvården ökade antalet anmälningar i stället med 26 procent.

DO har haft ett nära samarbete med sjukvården och bland annat upprättat en plattform för jämlik vård. Den uppmärksamheten kan vara en förklaring till det ökande antalet anmälningar inom sjukvårdsområdet, tror diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg.

I mars kom DO med en rapport om ojämlikheterna inom sjukvården som bland annat visade att personer med annat modersmål än svenska får ett sämre bemötande än andra.