Ett skäl för överflyttningen av ansvaret till Socialstyrelsen är att diagnosen spelmani förmodligen kommer att placeras i samma kategori som missbruk och beroende av alkohol och narkotika.

Regeringen säger också i beslutet att det inte finns stöd i Statens folkhälsoinstituts instruktion att arbeta med vård och behandling.

Den kunskap som Folkhälsoinstitutet har byggt upp kring spelberoende ska nu överföras till Socialstyrelsen. Sammanlagt har utvecklingen av behandlingsmetoder för spelberoende kostat nära 70 miljoner kronor sedan starten 2003.