Eftersom kondylom inte är en anmälningspliktig könssjukdom har det saknats uppgifter om hur förekomsten ser ut på nationell nivå i den svenska befolkningen. För män har det inte funnits några data alls och för kvinnor endast en enkätstudie där var tionde 45-årig kvinna uppgav att de någon gång i sitt liv haft kondylom.

Nu har forskare vid Karolinska institutet gått igenom läkemedels- och patientregistret för att få en närmare bild av incidensen. Genomgången gäller åren 2006 till 2010 och omfattar alla mellan 10 och 44 år som sökt vård eller fått behandling för sjukdomen.

Störst nedgång bland unga

Några tydliga resultat föll ut. Mest påtagligt är att kondylom minskar i förekomst hos kvinnor yngre än 25 år. Sjukdomen minskar allra mest hos 17–18-åriga kvinnor, där nedgången var över 25 procent under den studerade perioden. Hos män har däremot sjukdomen ökat något under perioden.

– Men vi tror att sjukdomen kommer att minska även hos dem inom ungefär fem till tio år, som en följd av sänkt incidens hos kvinnorna, säger sjuksköterskan Amy Levál, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Sammanfaller med hpv-vaccinering

Kondylom orsakas av humant papillomvirus, hpv. I Sverige finns hpv-vaccin tillgängligt sedan hösten 2006 och ingår numera i det allmänna vaccinationsprogrammet. Den nu aktuella studien visar alltså att minskningen av kondylom hos unga kvinnor sammanfaller med att vaccinet blev tillgängligt på den svenska marknaden.

– Men något orsakssamband beläggs inte av vår studie, där endast kondolym är studerat. Samtidigt minskar sjukdomen så kraftigt i just den grupp där cirka 30 procent är vaccinerade och inte i andra grupper. Därför misstänker vi att det hänger samman, säger Amy Levál.