Utöver de personer i Järna som drabbats av röda hund har Vårdfokus tidigare rapporterat om sju mässlingsfall i Järna. Anledningen till att utbrotten är koncentrerade till Järna är att färre där är vaccinerade än i landet i övrigtoch det vaccin som används mot röda hund skyddar även mot mässlingen.

Infektion med röda hund under tidig graviditet innebär en hög risk för allvarliga skador på fostret. Därför uppmanar Smittskyddsinstitutet gravida kvinnor i Järnaområdet, som är osäkra på om de är immuna, att kontakta sin vårdcentral, mödravårdscentral eller Sjukvårdsupplysningen för råd.