Under 2011 gjordes det högsta antalet organtransplantationer någonsin i Sverige, totalt 744 stycken. Det motsvarar 6,6 procent av de 3 335 personer som dog i intensivvården. Nu sjunker antalet donatorer, samtidigt som antalet behövande ökat från 600 vid millenieskiftet till 775 i dag.

För att en person ska kunna bli donator är det många saker som måste klaffa på kort tid. Sjukvårdspersonalen måste ta reda på om personen vill donera och är lämplig ur medicinsk synvinkel. Dessutom måste en dialog med de anhöriga föras och en transplantationskoordinator kontaktas.

– Jag har jobbat med det här i 27 år och det har hela tiden gått upp och ner. Men vi har haft osedvanligt få donatorer här i Stockholm, säger Ann-Christin Croon, som är transplantationskoordinator vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Har de potentiella donatorerna hittills i år har varit mer negativa än förra året?

– Nej, det beror inte på det. Om jag visste vad det berodde på skulle jag ändra på det i morgon dag. Donation är en komplex fråga och beroende på hur de olika faktorerna sammanfaller kan det bli jättebra eller jättedåligt, säger hon.

Socialstyrelsens rapport visar också att det finns stora regionala skillnader i landet över hur bra landstingen är på att hitta donatorer. Under 2011 identifierades flest i län som Stockholm, Västra Götaland och Västmanland. Lägst antal hade bland annat Blekinge och Dalarna.