Enligt Mag- och tarmförbundet är kollektivtrafik inte ett alternativ för personer med vissa mag- och tarmsjukdomar som kräver snabb transport till närmaste toalett. Därmed borde de också befrias från trängselskatt för att kunna delta i samhället på lika villkor som andra, anser Karin Jonsson, Mag- och tarmförbundets nationella ordförande, samt Birgitta Lindskog Boklund, ordförande i Göteborgsområdet.

I dag kan några av medlemmarna få bilstöd via försäkringskassan för att kunna ta sig till och från arbete eller studier. En del personer kan få ett tillstånd för parkering i nödsituationer från sin kommun, länsstyrelse eller transportstyrelsen.

Men endast de med parkeringstillstånd för handikappade kan begära undantag från trängselskatt, påpekar Birgitta Lindskog Boklund. I sitt brev till näringsdepartementet undrar hon om man diskuterat att befria mag- och tarmsjuka från skatteplikten vid införandet av trängslskatt i Göteborg, eller om den frågan helt enkelt glömts bort under planeringen.

Breven har ännu inte besvarats.