Vårdfokus har tidigare berättat om den kritik som Datainspektionen riktat mot Lifegene, ett register som gör det möjligt att bedriva befolkningsbaserad forskning. Kritiken har bland annat handlat om att Lifegene strider mot personuppgiftslagen, PuL.

För att göra den typen av forskning möjlig ändå tog regeringen fram ett förslag till hur reglerna skulle kunna ändras så att forskarna kan få tillgång till register över befolkningens sjukdomar.

Avstyrker förslaget

Men när regeringens förslag till en ny förordning nu går ut på remiss är Datainspektionen fortsatt kritisk och avstyrker förslaget.

De negativa sidorna med förordningen är flera, anser myndigheten, bland annat att det just är en förordning och inte en lag. En förordning kan regeringen besluta om, medan en lag kräver riksdagens majoritet.

Vill ha en utredning

Datainspektionen tycker också att en statlig utredning bör tillsättas som kan presentera ett genomtänkt förslag om hur den här typen av befolkningsbaserad forskning får stöd i lagen.

Myndigheten anger regelverket för hälsodataregister som en tänkbar förebild för befolkningsbaserad forskning.