De nya rekommendationerna är utformade så att säkerheten ska öka för både patienter och sjukvårdsanställda som kommer i kontakt med vassa föremål vid diabetesbehandling.

Ny EU-lagstiftning 2013

De tar bland annat upp den nya EU-lagstiftningen som träder i kraft nästa år, skador som olika instrument kan ge, utbildning för säkrare rutiner och hur vassa föremål kasseras på ett säkert sätt.

Rekommendationerna baseras på en studie av stick- och skärskador i 13 europeiska länder samt resultat från konferensen Workshop on injection safety in endocrinology, där erfarna sjukvårdsanställda från 13 länder, däribland Sverige, deltog.