Eftersom det under våren kommit in frågor till Socialstyrelsen om intervaller mellan hpv-vaccinationer går myndigheten nu ut med ett förtydligande.

Äldre flickor kommer ganska ofta tillbaka för nästa spruta när tiden har löpt ut och vårdpersonalen står då frågande inför om vaccinationsserien måste göras om.

Kan vänta längre vid catch up

Socialstyrelsen rekommenderar nu att när det handlar om hpv-vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet så gäller de minimum- och maximumintervall som finns i föreskriften.

När det handlar om hpv-vaccinationer utanför barnvaccinationsprogrammet, till exempel vid så kallad catch up-vaccination, gäller i stället de minimum- och maximumintervall som står i respektive vaccins produktresumé. Däri anges att man kan vänta lite längre än vad som är tillåtet enligt föreskriften.