På debattplats i Svenska Dagbladet skriver barnmorskeförbundets ordförande Catharina Zätterström, tillsammans med ledande experter inom obstetrik, att subventionering av alla hormonella preventivmedel för unga upp till 25 år måste införas i hela landet. Dessutom bör kopparspiral vara kostnadsfri.

Bakgrunden är att Sverige har de högsta aborttalen bland unga i hela EU.

Orsaken till det är, enligt artikelförfattarna, att landstingen tar bort subventionerna, minskad sexualundervisning i skolorna och mytbildning om p-piller.

De skriver att det finns en oroande trend som innebär att p-piller och andra högeffektiva preventivmedel ses som något onaturligt och riskfyllt bland unga kvinnor. Medielarm om riskerna med p-piller syns direkt i minskad förskrivning och en ökning av antalet oönskade graviditeter och aborter.