Det är TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som har beslutat att högkostnadsskyddet för Gardasil ska gälla för vaccination av flickor i åldrarna 13-26 år.

Orsaken är att man har gjort studier med längre uppföljningstid än tidigare som har visat goda effekter av vaccinet även för de lite äldre. Många av de äldre kvinnorna i studierna hade inte exponerats för de i vaccinet ingående virustyperna trots att de var äldre än 17 år. Genom en modellsimulering har företaget gjort sannolikt att Gardasil är kostnadseffektivt även för kvinnor som är mellan 18 och 26 år.