Kängurumetoden gagnar bevisligen måttligt under­burna barn. Men för de extremt under­burna har man avstått från metoden, eftersom avkylning innebär en direkt livsfara för dem. Utom på neonatalavdelningen vid Akademiska sjukhuset. Där får sedan flera år också de minsta och yngsta barnen den närkontakten.

Genom att mäta barnets temperatur före, under och efter hud-till-hud-kontakten med föräldern och temperatur och luftfuktighet både i kuvösen och i rummet har personalgruppen som sköter vården med kängurumetoden nu fått evidens för att barnen håller kroppstemperaturen bra. I Journal of Pediatrics beskrivs studien på 26 barn födda i vecka 22 till 26.

– De kritiska momenten är flytten mellan föräldern och kuvösen. Det måste ske välplanerat, organiserat och av personal som kan så att det går så fort som möjligt. Det är en liten iva-patient man bär runt på, säger sjuksköterskan Victoria Karlsson i gruppen som gjorde studien.