Det är två gruppledare på Koppargården, som tidigare drevs av Carema,  som under våren hört hur en kollega sagt till en skrikande patient att denne ska vara "tyst, annars kör jag in dig på muggen" samt "tyst, annars sätter jag munkavle på dig".

Händelsen har nu anmälts enligt lex Sarah och den anställde har förflyttats till en annan avdelning med somatisk inriktning.

Händelsen har även diskuterats internt på avdelningen och med personalavdelningen för att förhindra liknande händelser i framtiden.

29 patienter bor på avdelningen som bemannas av tio vårdare, två sjuksköterskor samt arbetsterapeut och sjukgymnast.