– Kartläggningen som Läkemedelsverket har utfört bekräftar bilden av att barn i stor utsträckning behandlas med otillräckligt dokumenterade läkemedel, säger Elin Kimland, sjuksköterska och projektkoordinator på enheten för läkemedelsanvändning.

Speciellt många av de läkemedel som ges till de yngsta och sjukaste barnen är ofullständigt dokumenterade när det gäller dos, effekt och säkerhet. Det beror på att kliniska prövningar på barn inte har gjorts.

När det gäller flera av de vanligaste läkemedlen som antibiotika och febernedsättande så är de testade även på barn och där finns en större kunskap om hur de verkar.

Läkemedelsverket har nu tagit fram ett långsiktigt åtgärdsprogram för att kartlägga och identifiera kunskapsluckor och utveckla terapirekommendationer baserad på befintlig kunskap.