Debatten om de skadliga transfetterna de senaste åren har lett till att livsmedelsindustrin själva valt att ta bort dem ur många livsmedel. I dag finns de framför allt kex och kakor och en del friteringsoljor.

Den typ av transfett som Livsmedelsverket nu vill begränsa är industriellt framställda och tillverkas i en kemisk process som innebär att vegetabiliska eller animaliska fetter härdas. Härdningen ska göra fettet hårdare för att öka hållbarheten och ge hårdare och sprödare konsistens i produkterna.

Förslaget som nu lämnas till regeringen för beslut innebär att andelen industriellt framställt transfett i det totala fettinnehållet i mat får vara högst två procent.

Ett högt intag av transfett är kopplat till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. WHO och Nordiska ministerrådet vill därför begränsa användningen av transfett.