Trots att många hiv-positiva mår fysiskt bra är det sämre ställt med den psykiska hälsan visade en kartläggning som Smittskyddsinstitutet gjorde i våras. Många är rädda för att smitta andra. Men också för diskriminering, för att bli avvisade eller råka ut för repressalier. En del har också drabbats av sådant.

Rädslan gör att många hiv-positiva avstår från att berätta om sin hiv-infektion, särskilt bland dem som fått sin diagnos efter 1996 då effektiv behandling introducerades som gör det möjligt att trots den kroniska infektionen leva ett fullvärdigt liv. Många i kartläggningen tyckte också att vården lider av kunskapsbrist om sexuell- och reproduktiv hälsa.

Monica Idestam, chef på enheten för hiv-prevention och sexuell hälsa på Smittskyddsinstitutet hoppas att bloggen ska avdramatisera, normalisera och ge ökad kunskap. Före årets slut hoppas hon att det ska gå att följa vardagen för tio drabbade och anhöriga på bloggportalen.