– Kostnaderna för personal har ökat alldeles för snabbt under de senaste arton månaderna. Nu måste vi främst tillbaka till det antal anställda som vi hade i början av 2011. Men eftersom vi under innevarande år dras med ett kraftigt underskott planerar vi nu för ytterligare besparingar.

Det skriver sjukhusdirektören Birgir Jakobsson i ett pressmeddelande.

Därtill kommer att tidigare beslutade effektiviseringar har blivit försenade. Sammantaget måste Karolinska minska kostnaderna med 650 miljoner kronor för att nå en rimlig kostnadsnivå inför 2013.

– Ju snabbare vi kommer igång och får stopp på kostnadsutvecklingen, desto mindre blir det totala besparingskravet.

Sjukhuset hoppas kunna klara personalneddragningen genom naturliga avgångar, vilket för Karolinskas del uppgår till drygt 1 500 personer om året av totalt drygt 15 000 anställda.