Experimentet genomfördes av fyra reportrar på tidningen som under två dagar åt stora mängder konserverad mat. Misstanken var att den epoxibeläggning som finns på burkarnas insidor läcker den hormonpåverkande kemikalien bisfenol A till maten. Den är vida spridd i samhället och har en effekt som påminner om det kvinnliga könshormonet östrogen.

Kraftig höjning

Efter två dagar med konserverad mat hade alla fyra förhöjda halter av ämnet i urinen. Som minst hade det ökat med 2 800 procent och som mest med 4 600 procent.

Fortfarande ligger värdena dock under den nivå som är farlig, enligt myndigheterna i Sverige och EU. Men i forskarvärlden diskuteras gränsvärdena intensivt sedan dussintals råttstudier visat på negativa effekter vid betydligt lägre exponering.

De senaste åren har både Sverige och EU förbjudit bisfenol A i bland annat nappflaskor. Men konserver har undantagits i de nya reglerna, trots plastbeläggningen på insidan.

Intressant resultat

Bo Jönsson, professor vid Lunds universitets medicinska fakultet, avdelningen för arbets- och miljömedicin, och Christian Lindh, docent på samma avdelning, har hjälpt till med SvD:s experiment. De menar att studien är väl genomförd och att resultaten är så pass intressanta att de förtjänar internationell uppmärksamhet. De ska nu undersöka möjligheten att publicera resultatet i en vetenskaplig tidskrift.