Ewa Lawant har studerat tre HLA-gener. Metoden gör det möjligt att analysera dem i ett steg.

– Det grundar sig på PCR, polymerase chain reaction, där olika primers, specifika för HLA av intresse ingått. De primers som kan binda till DNA:t ger en PCR produkt som kan hittas med hjälp av fluorescerande färg. Efter reaktionen separeras och storleksbestäms de producerade PCR fragmenten med hjälp av kapillärgel-elektrofores och produkterna analyseras, förklarar Ewa Lavant.

Redan i dag används metoden vid universitetssjukhuset i Malmö för riskbedömning av celiaki i oklara fall och vid screening för celiaki. När det gäller typ-1 diabetes används den främst inom forskningen.

Ewa Lavant ser möjligheter för användning inom både forskning och klinisk riskbedömning av sjukdomar.

– Analysmetoden är lika säker som de som finns på marknaden i dag, trots att den är både snabbare och billigare, säger hon.