Enligt statistiken blir fysisk aktivitet på recept, FaR, allt mer populärt, både på längre och kortare sikt. Sedan 2008 har förskrivningen nästan tredubblats i landstinget.

I statistiken ingår fyra verksamheter: husläkarmottagningar, sjukgymnastik vid sjukhus, psykiatri och rehabilitering.

Mellan 2010 och 2011 var ökningen som störst i inom sjukgymnastiken med 126 procent.

Minsta ökningen finns i psykiatrin, mellan 2008 och 2011 hamnade den på 73 procent, mellan åren 2010 var ökningen noll procent.

Jill Taube förklarar att siffrorna för psykiatrin är osäkra:

– Även inom psykiatrin använder vi oss av FaR, men vi har hittills inte hittat något bra sätt att mäta det på. Vi är drabbade av barnsjukdomar i inrapporteringen, säger hon.