Vårdförbundet i Norrbotten har under de senaste åren försökt hitta de arbetsplatser där medlemmarna har måltidsuppehåll utan att ha reglerat det i kollektivavtal.

I våras upptäckte man att personal på operationsavdelningen vid Sunderby sjukhus hade infört måltidsuppehåll utan att förhandla det med facket.

Tvisteförhandling

Trots att Vårdförbundet i Norrbotten påtalade det vid flera tillfällen så hände ingenting och till sist begärde man tvisteförhandling som hölls i går.

– Vi har startat en diskussion med arbetsgivaren och ska gemensamt hitta lösningar som gör att personalen kan ta rast, säger Gun Lundström, ombudsman på Vårdförbundet.

Kompenseras ekonomiskt

Dessutom blir det ekonomisk kompensation för medlemmar som har haft måltidsuppehåll eftersom det är ett brott mot kollektivavtalet.

– Jag upplever att det finns en ömsesidig vilja att personalen ska kunna ta rast. I de allra flesta fall går det ju faktiskt att ordna, det handlar mer om hur man lägger upp arbetet och att man har tillräckligt med personal, säger Gun Lundström.

Förhandlingarna med arbetsgivaren om hur rast ska införas och vilken kompensation som ska utgå fortsätter efter sommaren.