De som arbetar inom vården går och står mest hela tiden och det är många som lider av besvär i rörelseorganen, framför allt värk i fötterna.

Arbetsmiljöforskare vid Umeå universitet prövade att byta ut golvbeläggningen på en geriatrisk vårdklinik. Från början fanns ett två millimeter tjockt vinylgolv som byttes till ett fyra millimeters vinylgolv med både slitskikt och skumskikt.

Resultatet blev att antalet personer med fotbesvär minskade ordentligt i jämförelse med en grupp vårdanställda på en annan avdelning där man inte hade bytt golv. Skillnaden bestod även vid uppföljningar efter ett och två år.

Att lägga bra golv på arbetsplatser är särskilt viktigt inom vården där många går och står hela dagarna, konstaterar forskarna.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ergonomics.