Näst efter klamydia är gonorré den mest rapporterade sexuellt överförda smittan i Europa. Nu varnar European center for disease prevention and control, ECDC, för att sjukdomen blir alltmer resistent mot vanliga antibiotikabehandlingar.

– Det här ökar risken för att gonorré i framtiden blir en sjukdom som inte går att bota, säger ECDC:s direktör, Marc Sprenger, i ett pressmeddelande.

Tidigare studier visar att bakteriens minskade känslighet mot rekommenderad antibiotikabehandling har ökat från fyra till nio procent bara mellan åren 2009 och 2010. För att hejda den utvecklingen publicerar nu ECDC en plan för kontroll av antibiotikaresistent gonorré: Response plan to control and manage the threat of multidrug-resistant gonorrhoea in Europe.

Övervakning krävs

ECDC påpekar att det krävs en kontinuerlig övervakning av gonokocken och dess resistens för att hitta effektiva läkemedel och minska insjuknande i gonorré i framtiden. För det krävs tester av resistens två gånger om året, kvalitetsbedömningsprogram och kompetensutveckling av laboratoriepersonal.

ECDC:s åtgärdsplan ska stödja EU:s medlemsstater i deras försök att kontrollera gonorrén, och Marc Sprenger uppmanar kliniker och folkhälsoexperter att vara vaksamma och följa de gemensamma riktlinjerna.