De amerikanska forskarna lät 216 studenter vid Missouri University of Science and Technology göra en test som mäter graden av depression. Kombinerat med data från universitetets it-avdelning om studenternas internetvanor gjorde de en statistisk analys av depressionsgraden och internetanvändningen.

Ett av forskarnas viktigaste resultat var att de kunde identifiera flera sätt att använda internet på som korrelerade till depression. De såg en trend: ju högre depressionsnivå en deltagare hade desto mer ägnade han eller hon sig åt internetsidor som indikerar höga nivåer av fildelning av exempelvis filmer och musik.

Forskarnas slutsats är att personer som visar tecken på depression tenderar att använda internet annorlunda än de som inte har några symtom på depression.

De berättar om sina resultat i New York Times (se länk till höger om artikeln).