Ge blod och belönas med en cupcake. På den internationella blodgivardagen tackas alla blodgivare för sin viktiga insats, samtidigt som man med den här dagen vill stödja en hälsosam livsstil och rekrytera nya blodgivare. Årets tema lyder: "Varje blodgivare är en hjälte".

Dagen firas till ära av läkaren Karl Landsteiner som upptäckte blodgruppssystemet år 1900 och som 1930 fick Nobelpriset för sin upptäckt. Den 14 juni är Landsteiners födelsedag. Internationella blodgivardagen är ett samarrangemang mellan bland andra Världshälsoorganisationen, WHO, och Internationella Röda korset.

För den som tycker att en cupcake verkar lockande – och inte hittar någon i sitt eget väntrum – finns receptet här.