Tidigare i vår fick en 15-årig praoelev delta vid ett kejsarsnitt på kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Att eleven också fick delta praktiskt bekräftades i Sydsvenskan av läkarens chef Per Ekström, som då sa att eleven "...fick känna hur det känns att hålla i kniven...", men att han inte visste hur djupt praon skar, "...om det blev en rispa i skinnet eller ett snitt på någon millimeter.

Anmäldes inte

Då sades också att händelsen inte skulle lex Maria-anmälas eftersom den inte hade medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Men nu meddelar chefsläkaren Eva Twetman-Ranklev att en anmälan ändå har gjorts.

– När vi utredde händelsen insåg jag att det var mer än en rispa i huden. Jag fick klart för mig att praoeleven hade fått göra hela hud-incissionen självständigt, med läkaren bredvid. Det hade kunnat innebära en risk även om snittet bara var i huden, säger hon till Vårdfokus.

Reglerna skärps

Regler för hur praoelever ska få delta i sjukhusets arbete finns.  I dem sägs bland annat att praoelever inte får delta akut- och intensivvård. Förbudet gäller även för deltagande vid operationer, men eftersom det inte är helt entydig uttryckt kommer reglerna nu att ses över och skärpas.