SFSD har genomfört en undersökning bland drygt 200 patienter med typ 2-diabetes. Resultaten visar att det finns missuppfattningar kring behandlingen som gör att man äter extra för att inte riskera att drabbas av hypoglykemi.

Insulinbehandling

– Vi sjuksköterskor behöver bli bättre på att informera patienterna om vilka behandlingar som medför risk för hypoglykemi och hur man ska äta för att undvika det, säger Britt-Marie Carlsson, ordförande för diabetessjuksköterskorna.

Det är nämligen bara de patienter som tar insulin eller viss medicin som driver på insulinproduktionen som kan drabbas av hypoglykemi. Patienter som får metformin och liknande läkemedel eller som enbart har kostbehandling kan inte drabbas av det.

– Ändå visar vår undersökning att patienter som inte har insulin tror att de kan drabbas av hypoglykemi och äter lite extra för säkerhets skull, säger Britt-Marie Carlsson.

Viktökning

Att äta extra gör att patienterna går upp i vikt, vilket försämrar deras diabetes.

– Diabetessjuksköterskor pratar mycket om vikten med patienterna, men man kanske inte alltid tänker på att en orsak till att man äter för mycket är rädslan att drabbas av hypoglykemi.

SFSD:s undersökning presenteras i sin helhet i höst.