Utredningen ska ta fram ett förslag som ger privatanställda inom offentligt finansierad verksamhet – vård, skola, omsorg – samma meddelarskydd som offentligt anställda.

Det skriver justitieminister Beatrice Ask i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.

Ökat behov

I takt med att allt mer av den offentliga verksamheten privatiseras har behovet av att stärka meddelarskyddet för de privatanställda ökat, anser justitieministern.

"Att det finns goda möjligheter att avslöja missförhållanden i sådan verksamhet som erbjuder medborgarna välfärdstjänster är grundläggande för att allmänheten ska hysa förtroende för kvaliteten i välfärden och för hur skattebetalarnas pengar används. Oavsett i vilken regi verksamhet bedrivs kommer det alltid finnas ett behov av granskning och genomlysning", skriver Beatrice Ask.