Regeringen tvingades göra förändringarna sedan EU-kommissionen kritiserat Sverige för att den svenska lagen strider mot EU-rätten.

Lagen skärps

I dag kan olika former av vikariat och visstidsanställningar staplas ovanpå varandra på ett sådant sätt att arbetsgivaren inte behöver erbjuda fast anställning.

Enligt regeringens nya förslag ska en tidsbegränsad anställning övergå i fast anställning om arbetstagaren har varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år, antingen som vikarie eller som visstidsanställd.

Den tidigare regeln om att det ska vara i två år under en femårsperiod tas dessutom bort. Tvåårsregeln ska gälla oavsett hur lång tid det har tagit att uppnå den tiden.

För krångligt

Det var TCO som anmälde de svenska reglerna till EU. I dag säger TCO:s ordförande Eva Nordmark att det är bra att det blir en förändring, men att reglerna är för krångliga.

– Regeringens nya förslag visar att man har tvingats ta hänsyn till TCO:s anmälan och EU-kommissionen kritik. Det är dock tveksamt om det nya förslaget räcker för att ge ett tillräckligt skydd mot missbruk av visstidsanställningar som staplas på varandra, säger Eva Nordmark.

Förslaget går nu ut på remiss och lagändringarna ska införas 1 juli 2013.