Hos personer som har förstadier till typ-2 diabetes och som får en period av normala glukosnivåer minskar risken att utveckla diabetes med hela 56 procent.

Resultaten kommer från en amerikansk studie där forskarna följt 3 000 personer med förstadier till diabetes och som deltagit i ett program för förebyggande åtgärder.

Redan tidigare rapporter från preventionsprogrammet har visat att livsstilsförändringar och läkemedelsbehandling kan förhindra att personer utvecklar diabetes. Men i den nya rapporten konstaterar forskarna att de som under en tid kunde komma ner i normala glukosnivåer hade större chans att slippa utveckla diabetes senare.

Forskarnas slutsats är att det är motiverat med tidig och aggressiv behandling för att få ner glukosnivåerna hos personer som riskerar att utveckla diabetes.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Lancet och presenterades vid American diabetes associations vetenskapliga konferens i lördags.