Vaccinet skulle enligt den danska Socialstyrelsen minska antalet insjuknanden med 30 000 per år, läkarbesöken med 9 000 och sjukhusinläggningarna med 1 100, skriver Läkemedelsvärlden. I dag ingår inte vaccinet i det danska barnvaccinationsprogrammet, men skulle enkelt kunna göra det, enligt studien.

I Sverige kan föräldrar låta vaccinera sina barn mot rotavirus, men får då stå för kostnaden själva eftersom beslut ännu inte har fattats om vaccinet ska ingå i vaccinationsprogrammet.

Länder som infört vaccinet är Finland, Luxemburg och Belgien.