Operationssjuksköterskornas scheman är ohållbart och ger både arbetsmiljöproblem, vårdmiljöproblem och personalbrist. Just nu täcker fem operationssjuksköterskor varje vecka sju kvällspass med nätter och två dagpass på helgerna, skriver skyddsombudet i sin anmälan.

41,75 timmar i veckan

– De får jobba över hela tiden, konstaterar Vårdförbundets ordförande i avdelning Dalarna Kerstin Erlandsson.

En titt på sommarschemat visar 62 obemannade natt- och helgpass under de tretton sommarveckorna. I maj klaras bemanningen tack vare övertid eller extrapersonal på 17 arbetspass.

I Mora har operationssjuksköterskorna 38,25 timmars arbete och i snitt 3,5 timmars jour i veckan. Det innebär att de är bundna till sin arbetsplats 41,75 timmar i veckan.

– Vi har länge påpekat att schemat inte håller. De som inte trivs med att jobba dygnets alla timmar går över på dagtid. Den dagkirurgavdelning som politikerna har beslutat öppna i Mora får ännu fler att sluta på operation, säger Kerstin Erlandsson.

Uppföljning på måndag

Verksamhetschefen har svarat skyddsombudet att ledningen beslutat erbjuda alla operationssjuksköterskor extra betalt för att täcka de obemannade passen. På vardagsnätter innebär det 150 kronor extra i timmen för dem som tar extrapass utöver sina vanliga och på helgerna 185 kronor extra i timmen. Man kommer också att försöka ta in extern arbetskraft på korttidsanställning.

Den sjunde maj ska arbetsgivaren och högsta ledningen följa upp situationen och vid behov vidta åtgärder som säkerställer bemanningen på centraloperation på Mora lasarett lovar verksamhetschefen i sitt svar till skyddsombudet.