Agneta Roth är skolsköterska på Söderportgymnasiet i Kristianstad kommun. Hon tycker att det är märkligt att hennes och kollegernas arbete värderas lägre än företags- och distriktssköterskornas arbete. Skolsköterskor har mycket ensamarbete och vet inte vem det är som kommer in genom dörren härnäst, eller vilka problem den elev som stiger in har.

 – Vi har ganska mycket psykosociala problem i dag. Det är ett brett spektrum med allt från att man vill ha plåster för skoskav till att någon tar droger. Det gör att vi måste ha ett brett perspektiv, säger hon.

Britt-Inger Witzell är distriktssköterska i kommunen och förtroendevald för Vårdförbundet. Hon berättar att skolsköterskorna har reagerat kraftigt på arbetsvärderingen.

– Vi förstår inte alls varför eftersom skolsköterskorna också är specialistutbildade och har minst lika ansvarskrävande jobb, säger hon.

Arbetsvärdering grund för lönen

Kristianstad kommun arbetar fortlöpande med lönekartläggning och arbetsvärdering utifrån det så kallade BAS-systemet som de flesta av landets kommuner använder. Det bygger framför allt på en värdering av fyra faktorer:

  • Kunnande
  • Ansvar
  • Arbetsförhållande
  • Problemlösning

Mindre psykiskt påfrestande

Ansvarig chef sätter poäng utifrån hur lång utbildning man har, hur stort ansvaret är och en mängd andra faktorer som till exempel hur mycket man samverkar med andra.

– När det gäller skolsköterskorna så är det arbetsförhållandena som har bedömts lägre jämfört med andra sjuksköterskor, de ligger lägre när det gäller psykiska påfrestningar, förklarar personalstrategen Lars Tunel på Kristianstad kommun.

Är det alltså mindre påfrestande att arbeta med barn än med vuxna?

– Vi följer ju en mall när vi gör de här bedömningarna.

Men här handlar det ju om en subjektiv bedömning, att det skulle vara mindre psykiskt påfrestande att arbeta som skolsköterska?

– Vi följer upp det här hela tiden och kommer naturligtvis att se över om det finns orimliga skillnader beroende på olika bedömningar.

Att skolsköterskorna skulle vara felvärderade vågar inte Lars Tunel säga. Istället menar han att det kan handla om att företagssköterskorna är för högt värderade.

Inte delaktiga

Britt-Inger Witzell beklagar att Vårdförbundet inte har fått vara delaktiga i processen med att arbeta fram arbetsvärderingarna.

– Vi känner en frustration över att arbetsgivarna ensidigt har tagit fram detta, säger hon.

Enligt Lars Tunel är arbetsvärdering något som pågår kontinuerligt och fackliga organisationer har varit representerade i tidigare skeden, även om de inte har varit involverade i just den här omgången.