Huvudskyddsombuden för Vårdförbundet, Kommunal, Läkarförbundet och Vision beskriver i sin begäran en situation där omoderna lokaler gör det svårt att bedriva patientsäker och professionell vård.

I dag tar mottagningen emot tre gånger så många patienter som 1972, då lokalerna stod färdiga.

Det saknas rum för patienterna vilket leder till att patienter ligger på britsar i korridorerna, det går inte att skilja infekterade patienter från personer med lågt immunförsvar och det saknas rum för privata samtal med patienter och anhöriga. Det finns heller inte något rum som fungerar som expedition för journalföring och dokumentation. Dessutom har lokalerna en undermålig ventilation, skriver anmälarna.

Redan i mars gjorde de en anmälan till Arbetsmiljöverket. Sedan dess har de haft flera samtal med arbetsgivaren om problemen. Landstinget har uppgett att akuten ska byggas om men enligt huvudskyddsombuden har de planerna nu dragits tillbaka på grund av brist på pengar.