Skyddsombuden för Vårdförbundet, Kommunal, Läkarförbundet och Vision beskriver arbetsmiljön som katastrofal. Redan i mars slog de larm och krävde en åtgärdsplan från arbetsgivaren.

– Vi har haft en träff med arbetsgivaren och de svar vi fick var vi inte nöjda med. Därför går vi i dag in med en anmälan till Arbetsmiljöverket, säger Lars Klang, förtroendevald för Vårdförbundet på Skånes universitetssjukhus i Lund.

I anmälan skriver skyddsombuden att arbetsmiljön har försämrats kraftigt till följd av bemanningsminskningar och överbeläggningar. De berättar om oroliga och förvirrade patienter som vårdas på madrasser på golvet i korridorer och att man vårdar svårt multisjuka och patienter i livets slutskede som inte får plats på annat håll.

Skyddsombuden uppger att personalen uppvisar stressymtom som sömnproblem, magbesvär och ångest. Nu befarar de att problemen blir än värre till sommaren.