Alma-team innebär att äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov får ett värdigare och mer optimalt omhändertagande på akutmottagningen genom att de får möta personal som har kompetens och erfarenhet av den äldre människan. Teamet samverkar dessutom med primärvården och kommunerna i de fall patienten bedöms ha behov av utökade insatser och med hjälp av dessa kan gå hem i stället för att bli inlagd.

Mer kvalitet

Alma startades 2009 i Östergötland och finns nu på samtliga av landstingets akutmottagningar. Patienterna själva upplever att de snabbare får vård och är mer nöjda sedan Alma-teamet kom, visar en uppföljning som Universitetssjukhuset i Linköping har gjort.

– Hanteringen går inte fortare men tiden fylls med mer kvalitet när patienten som väntar får ligga i en mjuk säng, får mat, dryck, medicin och journalgenomgång, säger Elisabet Carlgren, sjuksköterska och projektledare för Alma-teamet på Universitetssjukhuset.

Nöjda patienter

Uppföljningen visar också att flertalet patienter är nöjda med informationen de får av teamet. Bland annat får de som går hem ett hemskrivningsbesked, där det framgår vad undersökningar visat och vad teamet har kommit fram till med avseende på behandling och uppföljning. Även läkemedelsförändringar dokumenteras i beskedet.

Alma-teamet ordinerar vilka prover som ska tas och vilka undersökningar som bör göras. Ordinationen kan också vara att avstå.

Fem av tio Alma-patienter kan gå hem samma dag. Av dem som stannar läggs majoriteten in på akutplatserna på geriatriska kliniken.