Den Europeiska regionala utvecklingsfonden har beviljat Västra Götalandsregionen nära sju miljoner kronor till projektet Luftburen ambulanssjukvård.

För Sveriges del är projektet avgränsat till landstingen i Dalarna, Värmland, Jämtland och Västra Götalandsregionen som alla gränsar till Norge. Norsk deltagare i projektet är statliga Luftambulansetjensten, ANS.

Projektet startar nu och pågår till augusti 2014.