På Health Hack Day, som evenemanget heter, gavs hackare, utvecklare, forskare och andra med specialistkompetens inom vård- och hälsosektorn möjlighet att tillsammans försöka bygga olika tekniska dataverktyg som främjar hälsan.

Deltagarna delades in i tio utvecklarteam från sex länder. De fick 24 timmar på sig att ta fram en prototyp till ett nytt digitalt hälsoverktyg.

På första plats kom Piddle, en app för smartphones som på sikt skulle kunna ersätta, eller åtminstone komplettera, mer komplicerade analysinstrument som i dag används för att analysera urinprover. Appen använder telefonens kamera för att analysera urinprovet. Den sparar datan, visualiserar den och gör det möjligt att dela resultaten med behandlande läkare.

Kartlägger andningsmönster

På andra plats kom smartphoneappen Snapp som används för att diagnostisera sömnapné genom att kartlägga användarens andningsmönster under sömnen.

Andra prototyper som hanns med var en dagboksapp för föräldrar till för tidigt födda barn, en programvara för personer med Parkinsons sjukdom som gör det möjligt att med hjälp av Kinect-tekniken i Xbox göra motoriska tester, samt en app för att göra det roligare att hålla koll på hur ens välmående påverkas av vad man äter.