En man som var missnöjd med hälso- och sjukvårdens agerande gjorde i juni 2010 en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, hsan. Vid årsskiftet 2010/2011 fördes hans ärende över till Socialstyrelsen som då övertog klagomålshanteringen från hsan.

På Socialstyrelsens klagomålsenhet har ärendet haft flera handläggare, men det var ännu inte avgjort då mannen gjorde sin anmälan till Justitieombudsmannen, JO, i november förra året. JO fick av Socialstyrelsen veta att mannens ärende var prioriterat men att ett avgörande inte var att vänta på ett tag.

Mannen väntade sammanlagt ett år och sju månader på ett beslut, inräknat hans första väntan i hsan. Socialstyrelsen håller med om att det är oacceptabelt länge, men berättar samtidigt om den stora mängden ärenden myndigheten fick överta från hsan tillsammans med alla nya ärenden, omorganisationer, svårigheter att rekrytera personal och hur klagomålsutredningarna går till.

För många har drabbats av för långa handläggningstider anser JO. Och att vänta sammanlagt ett år och sju månader på beslut som mannen i anmälan är alldeles för länge. JO inser dock att Socialstyrelsen både har haft och fortfarande har en ansträngd arbetssituation, samtidigt som myndigheten har tagit krafttag för att korta handläggningstiderna. Därför nöjer JO sig med den framförda kritiken.